Lezingenavond Security, 19 april 2016

april 8, 2016

Dinsdag 19 april a.s. vindt de 40e lezingenavond van NINJA plaats. De twee sprekers van de avond zijn Ben Brücker (Madison Gurkha) en Fabian van den Broek (RU Informatica). Het thema van de avond is security.

Het praatje van Ben gaat over Android security. Android, het mobiele ecosysteem van Google is volgens velen minder veilig dan iOS van Apple. Dat blijkt ook uit de kwetsbaarheden die hiervoor worden vrijgegeven, zoals de `Stagefright’-kwetsbaarheid die in het nieuws is geweest. Ben zal een kort overzicht geven van het security-model van Android en hoe dit misbruikt kan worden door hackers. Daarna komen tips en mitigaties aan bod waarmee ontwikkelaars en gebruikers met elkaar kunnen zorgen voor een veiligere omgeving.

Het praatje van Fabian heeft IRMA als onderwerp. IRMA (I Reveal My Attributes) is een gedistribueerde attribuutgebaseerde authenticatietechnologie ontwikkeld aan de RU. Wat dat nou precies allemaal inhoudt, waar je IRMA nu voor kunt gebruiken en hoe het werkt, zal Fabian geheel uitleggen in zijn praatje. Er is inmiddels een aardige software stack rond IRMA, waardoor iedereen die wel eens een webpagina heeft gemaakt, het meteen kan gaan gebruiken!

Deze avond wordt gehouden in de bovenzaal van Cafe De Fiets, Grotestraat 8, 6511 VD Nijmegen. Zoals gebruikelijk begint de avond om 20u00.

Het NINJA-bestuur