Lezingenavond over geautomatiseerd testen en continuous delivery (27 oktober)

oktober 16, 2015

Bij de Nederlandse Spoorwegen wordt de Railpocket, het apparaat dat machinisten en conducteurs momenteel gebruiken voor hun dagelijks werk, vervangen door een tiental Android apps op standaard smartphones.

Met een mix van presentaties en demo’s laten Youp Hulsebos en Harry Nieboer zien tegen welke uitdagingen je zoal aanloopt in een project dat mikt op continuous delivery.

De apps worden gebouwd met Xamarin. Regelmatig worden nieuwe of gewijzigde apps gereleased en die moeten natuurlijk goed en liefst geautomatiseerd getest worden. En dat op meerdere devices met meerdere versies van Android. We laten zien hoe dat heel goed kan met Xamarin TestCloud en Specification by Example.

Continuous delivery betekent onder meer dat je liefst op ieder moment wilt kunnen releasen. Fixes voor bugs moeten zo snel mogelijk naar buiten, maar wat doe je dan met werk dat nog onderhanden is? En direct releasen naar 8000 gebruikers is best wel spannend, dus we gaan liever eerst naar een kleinere groep van ambassadeurs. Feature flags zijn in ons project voor beide uitdagingen een mooie oplossing.

De avond wordt gehouden in de bovenzaal van Cafe De Fiets, Grotestraat 8, 6511 VD Nijmegen. Zoals gebruikelijk begint de avond om 20:00.


Lezingenavond 21 april 2015

april 14, 2015

Dinsdag 21 april a.s. vindt de 38e lezingenavond van NINJA plaats.
De twee sprekers van de avond zijn Klaas van Gend en Bernard van Gastel.

Het praatje van Bernard van Gastel is een goede inleiding op het tweede praatje en zal gaan over nieuwe uitdagingen bij het ontwerpen en gebruiken van processoren. Hierbij moeten we denken aan energieverbruik, het probleem van dark silicon (veel transistoren van een processor worden niet zoveel gebruikt als andere maar verbruiken wel stroom), nieuwe chiparchitecturen zoals netwerken op de chip, gespecialiseerde cores op een chip, heterogene ontwerpen (zoals big.LITTLE), fault tolerance, en het verifieren van de correctheid van architecturen en netwerken. Hierbij zal Bernard vooral de uitdagingen aanstippen en aangeven in welke richtingen zich oplossingen aan het ontwikkelen zijn of gezocht kunnen worden.

Bernard doet onderzoek naar energieverbruik van software en correctheid van processor ontwerpen, mede op een project voor Intel. Door de toenemende complexiteit van processoren en de toenemende (commerciele) belangen is het ontzettend belangrijk dat producten foutvrij, energiezuinig en snel op de markt komen. Gebruik makende van formele systemen worden er eigenschappen over de software/hardware afgeleid, zonder de software uitgevoerd te hebben in een productie omgeving of over een prototype van de hardware te beschikken.

Het praatje van Klaas van Gend zal gaan over het parallelliseren van bestaande software voor een multicore oplossing die toch minder energie verbruikt. Multicore architecturen worden overal toegepast. Meestal zijn deze architecturen homogeen. Recente ontwikkelingen in big.LITTLE hardware proberen energieverbruik af te ruilen tegen computationele throughput.

Zware CPUs worden typisch gebruikt voor high performance taken zoals web browsing, spelletjes en beeldbewerking. Helaas verbruiken zware CPUs ook veel vermogen. Kleine cores hebben vaak een veel lager verbruik maar draaien grotendeels in idle tijd.

Klaas wil in zijn praatje laten zien hoe Vector Fabrics de web browser Chromium heeft verbouwd om alle beschikbare kleine cores op een parallelle manier te benutten om zo een browser met een hoge response te verkrijgen zonder de vermogenspenalty van zware cores op te lopen. Experimenten met websites hebben laten zien dat dit resulteerde in 5 x minder energieverbruik bij dezelfde performance.

Klaas van Gend is een van de experts van Vector Fabrics, een bedrijf dat gespecialiceerd is in multi-core en many-core programmatuur. De expertise en tools van Vector Fabrics worden door veel bedrijven over de hele wereld gebruikt om bestaande code te verbeteren voor parallelle executie.

Vector Fabrics werd opgericht om een verzameling tools te maken voor het vinden en implementeren van concurrency in code en om tegelijkertijd allerlei problemen met multithreaded concurrency zoals deadlocks, memory corruption en race condities te verhinderen.

Deze avond wordt gehouden in de bovenzaal van Cafe De Fiets, Grotestraat 8, 6511 VD Nijmegen. Zoals gebruikelijk begint de avond om 20u00.


Lezingenavond 9 december 2014

november 19, 2014

Dinsdag 9 december a.s. vindt de 37e lezingenavond van NINJA plaats. De twee sprekers van de avond zijn Mark Overmeer en Frank Timmers.

Het praatje van Mark gaat over de “Dynamic Router”. Internetrouting en -protocollen zijn erg complex geworden. Vaak zijn er meerdere implementaties met steeds andere installatie- en configuratie
mogelijkheden. Probeer Tor maar eens uit te rollen over een heel netwerk, waarin meerdere soorten hardware en besturingssystemen zijn: echt lastig. De Dynamic Router (DR) verlegt die last naar een losse router.

De DR is een blackbox mini-PC waarin je aan de ene kant een werk-PC of laptop prikt, en aan de andere kant mogelijk meerdere internet verbindingen, zoals UPC-kabel, een GSM-dongel met Tele2 en een
glasverbinding tegelijk. Via een web-interface kun je met een druk op de knop bijvoorbeeld kiezen voor gebruik van Tor over UPC.

Om DR aan de praat te krijgen moet een hele trucendoos open. Daarvan zullen er een aantal worden besproken.

Mark Overmeer studeerde Informatica van 1984 tot 1990, en is de secretaris van o.a. NINJA. Als zelfstandig (Perl en C) programmeur en (UNIX) systeembeheerder doet hij veel betaalde en Open Source projecten tegelijkertijd.

Franks praatje heeft als titel: “LibreSSL”. OpenSSL is de facto standaard voor SSL/TLS beveiliging van veel websites en browsers. Naar aanleiding van diverse problemen is hier een fork (afsplitsing) gestart genaamd LibreSSL. In deze presentatie wil Frank inzicht geven in de rede voor de fork, wat men is tegen gekomen en wat de huidige status is van LibreSSL.

Frank Timmers is UNIX consultant bij Snow, waar hij UNIX beheer & consultancy alsmede ontwikkelprojecten doet voor diverse klanten.

Deze avond wordt gehouden in de bovenzaal van Cafe De Fiets, Grotestraat 8, 6511 VD Nijmegen.

Zoals gebruikelijk begint de avond om 20u00.


Lezingenavond 25 maart 2014

maart 14, 2014

Dinsdag 25 maart a.s. vindt de 36e lezingenavond van NINJA plaats. De twee sprekers van de avond zijn Matthijs Mekking en Jelte Jansen.

Het praatje van Matthijs gaat over DDDOS: DNS-based Distributed Denial of Service Attacks. DDoS aanvallen zijn niks nieuws en ook voor het DNS protocol is dit geen nieuw fenomeen. Deze aanvallen lijken te komen en gaan en de eigenschappen variëren telkens subtiel. Tot twee jaar geleden werden eigenlijk vooral open recursive name servers misbruikt, maar in 2012 zagen we een enorme stijging in aanvallen op authoritatieve name servers.

De community komt in actie, want natuurlijk moeten ook deze DOS-varianten worden bestreden. Het kat-en-muisspel is opnieuw begonnen, en dat spel wordt beïnvloed door economische en politieke belangen. Deze lezing geeft een verslag van hoe er gereageerd is op de laatste reeks van DDDOS aanvallen, en wat er uiteindelijk is gedaan om de aanvallen (tijdelijk) af te slaan.

Jeltes praatje heeft als titel: “De wondere wereld van de IETF”. In zijn praatje zal Jelte een overzicht geven van wat de IETF, de Internet Engineering Task Force, doet en hoe men te werk gaat. De IETF ontwikkelt internetstandaarden, in de vorm van protocoldocumenten, maar ook informationele publicaties en de zogenaamde “best practices”. Drie maal per jaar zijn er face to face meetings, maar het meeste werk wordt via e-mail gedaan.

Jelte zal ook ingaan op de andere organisaties waar de IETF mee te maken heeft, en zal ook globaal die processen beschrijven. Tenslotte zal hij natuurlijk ook een en ander vertellen over zijn eigen ervaringen binnen de IETF.

Deze avond wordt gehouden in de bovenzaal van Cafe De Fiets, Grotestraat 8, 6511 VD Nijmegen. Zoals gebruikelijk begint de avond om 20u00. Aanmelden is niet nodig.


Lezingenavond 19 februari 2013

februari 2, 2013

Dinsdag 19 februari a.s. vindt de 34e lezingenavond van NINJA plaats. De twee sprekers van de avond zijn Martin Devillers en Bart Schotten.

Het praatje van Martin heeft als titel “Kanzi, a Rule-driven Survey Engine”. Kanzi is een door business rules gedreven vragenlijst-engine (en ook een volledig uit de hand gelopen vrijdagmiddagproject). Tijdens de presentatie zal Martin laten zien wat Kanzi is, wat het doet en wat je ermee kan. Daarna wordt een duik in de techniek genomen en een kijkje onder de motorkap van Kanzi gegeven. Enige voorkennis over .NET, C\#, ASP.NET MVC, LINQ, HTML, JavaScript en jQuery is niet vereist, wel handig! 😉

Barts praatje gaat over Specification by Example. Dit is een techniek om requirements vast te leggen aan de hand van realistische voorbeelden, en tegelijk een vorm van Test Driven Development. Het richt zich dus zowel op requirements, testen als ontwikkeling en probeert deze verschillende disciplines als team samen te brengen om de juiste software op te leveren.

Bart zal een overzicht geven van de achterliggende concepten en toelichten hoe deze invloed hebben op de hele software life-cycle. Daarnaast zal hij aan de hand van een heel eenvoudig voorbeeldproject en een aantal tools laten zien hoe dit in de praktijk toegepast kan worden.

Deze avond wordt gehouden in de bovenzaal van cafe De Fiets, Grotestraat 8, 6511 VD Nijmegen. Zoals gebruikelijk begint de avond om 20u00.


Lezingenavond 13 november 2012

november 28, 2012

Dinsdag 13 november a.s. vindt de 33e lezingenavond van NINJA plaats, waarbij we dit keer security als thema hebben.  De twee sprekers van deze avond zijn Fabian van den Broek en Francois Kooman.

Het praatje van Fabian gaat over Time Memory Trade-Off (TMTO) attacks voor cryptanalyse. Veel informatici schijnen bijna nooit gehoord te hebben van Time-Memory Trade-Off attacks, maar de naam van een soort TMTO attacks kennen ze bijna allemaal: Rainbow Tables.

Nu zou je uit de naamsbekendheid van de Rainbow Table misschien verwachten dat dit dan ook de meest efficiente (voor bepaalde maten van efficientie) TMTO versie is, maar dat is helemaal nog niet zeker. Vooral de veel oudere Distinguished Points aanval steekt de Rainbow Table naar de kroon. Sinds kort is er ook de Kraken aanval, die probeert beide methoden te combineren tot een aanval. Is deze dan niet de allerbeste?

Fabian wil in zijn presentatie kort het concept achter deze aanvallen uitleggen en ze proberen te analyseren, om voor eens en altijd te beslechten welke van deze aanvallen nu de allerbeste is voor enkele nader te bepalen maten.

Francois heeft zijn praatje de titel “Web Security Protocols We All Use But Know Nothing About” gegeven.

Een introductie in wat was, wat is en wat komt. De toekomst van authenticatie en authorisatie op het web en mobile devices. In een tijd van “Bring Your Own Device” roept dit nogal wat vragen op hoe credentials op een verstandige en veilige manier in te zetten en op te slaan. Protocollen als OpenID, SAML en OAuth komen aan bod om te laten zien hoe ze werken en waarvoor ze gebruikt worden.

Deze avond wordt gehouden in de bovenzaal van cafe De Fiets, Grotestraat 8, 6511 VD Nijmegen. Zoals gebruikelijk begint de avond om 20u00.

Het NINJA-bestuur


Dinsdag 15 november lezingenavond NINJA in De Fiets

november 7, 2011

Dinsdag 15 november a.s. vindt de 32e lezingenavond van NINJA plaats, waarbij we dit keer Scrum (een framework voor Agile software ontwikkeling) als thema hebben. De twee sprekers van deze avond zijn Bjinse Veenstra (Appeltje Eitje Software Ontwikkeling) en Harry Nieboer (Info Support).

Ninja – 2011-11-15 Introductie Scrum (Bjinse)

Ninja – 2011-11-15 Het prioriteren van de Product Backlog (Harry)

Bjinse zal beginnen met een algemene introductie in Agile en Scrum en daarbij de volgende punten ter sprake brengen:

–  Agile Manifesto
–  Sprints (Iteraties)
–  Product backlog / Sprint backlog
–  User stories
–  Poker planning
–  Scrum meetings
–  Retrospective

Bjinse Veenstra is Certified Scrum Product Owner en al enige tijd in Agile projecten aan het werk als freelance ICT consultant.

Harry’s praatje zal een van bovenstaande punten verder uitdiepen. Zijn praatje heeft “Het prioriteren van de Product Backlog” als onderwerp.

Een grote uitdaging in projecten is het prioriteren van requirements: hoe zorgen we ervoor dat het team de belangrijkste requirements als eerste oppakt?
Vaak wordt bij het prioriteren gebruik gemaakt van de geschatte opbrengst van de requirement: de return-on-investment (ROI). Goede prioritering zorgt voor de hoogst mogelijke return-on-investment (ROI) doordat de belangrijkste requirements geimplementeerd worden en minder belangrijke requirements afvallen.

Prioritering wordt complexer voor projecten die meerdere releases opleveren. Voor sommige requirements geldt immers dat ze een hoge ROI hebben als ze snel worden opgeleverd en een lage ROI als ze laat worden opgeleverd.  Het verschil tussen deze hoge en lage ROI wordt de cost-of-delay genoemd. Tijdens de presentatie zullen we zien hoe de cost-of-delay gebruikt kan worden bij het prioriteren van requirements.

Deze avond wordt gehouden in de bovenzaal van cafe De Fiets, Grotestraat 8, 6511 VD Nijmegen. Zoals gebruikelijk begint de avond om 20u00.

Het NINJA-bestuur
http://www.cs.ru.nl/ninja


Dinsdag 28 september lezingenavond NINJA in De Fiets

september 16, 2010

Dinsdag 28 september a.s. vindt de 31e lezingenavond van NINJA plaats, waarbij we dit keer verificatie als thema hebben. De twee sprekers van deze avond zijn Mark van den Brand (TUE) en Marc Seutter (RU & Trident Microsystems). Beide praatjes hebben omwille van hergebruik een Engelse titel, abstract en slides, maar zullen in het Nederlands gehouden worden en niet al te theoretisch/technisch van aard zijn.

De titel van Marks lezing is “Using a DSL and Fine-Grained Model Transformations to Explore the Boundaries of Model Verification“.

Traditionally, the state-space explosion problem in model checking is handled by applying abstractions and simplifications to the model that need to be verified. We propose a model-driven engineering approach that works the other way around. Instead of making a concrete model more abstract, we propose to refine an abstract model to make it more concrete. We propose to use fine-grained model transformations to enable model checking of models that are as close to the implementation model as possible.

We applied our approach in a simple case study. The results show that it is possible to validate models that are more concrete when fine-grained transformations are applied.

Marcs praatje heeft “Design flow and verification” als titel.

Trident Microsystems Holland BV develops demodulators for the reception of digital TV, both as standalone devices and for integration into SOC (System on chip). When developing such incredibly complex hardware, making sure that it will perform, once frozen into silicon, is of vital importance. At every step in the design process, verification steps must also be executed.

Some of these steps are still done entirely by hand, some by using a combination of tools and human inspection and others by formal verification. In the talk, an overview of the design flow and the methods of verification, currently in use by Trident, will be given.

Deze avond wordt gehouden in de bovenzaal van cafe De Fiets, Grotestraat 8, 6511 VD Nijmegen. Zoals gebruikelijk begint de avond om 20u00.


Dinsdagavond 18 mei lezingenavond NINJA in de Fiets

mei 17, 2010
Dinsdag 18 mei a.s. vindt de 30e lezingenavond van NINJA plaats, die deze keer twee informatiekundige onderwerpen heeft.

De sprekers van de avond zijn Harry Nieboer en Marleen Overkamp.

De titel van Harry’s lezing is “Agile Requirements (en de rollen van de Product Owner en Informatie Analisten)

Bij systeemontwikkeling zijn Informatie Analisten vaak verantwoordelijk voor het managen van de scope van het systeem en voor het vertalen van business needs naar techniek. Met de komst van Agile methoden zoals Scrum ligt die verantwoordelijkheid niet bij het projectteam maar bij de business.  Die rol heet Product Owner en heeft overlappende verantwoordelijkheden met de rol van Informatie Analist.

Bij Scrum wordt die Product Owner rol bij voorkeur ingevuld door iemand uit de business, maar iemand vinden uit de business die geschikt is voor die rol is vaak een uitdaging! Soms kan het daarom handig zijn een deel van de Product Owner rol niet door de business in te laten vullen, maar door het projectteam en dan met name door de Informatie Analist. Deze presentatie gaat in op variaties in de samenwerking en rolverdeling tussen Product Owner en Informatie Analist.

Marleens lezing heeft als titel: “Lotus Notes gaat met z’n tijd mee!

Wanneer de naam ‘Lotus Notes’ valt, zijn de reacties vaak “nooit van gehoord, wat is dat?” of “bestaat dat dan nog?” Om een kort antwoord tegeven: Lotus Notes is een ‘groupware’ omgeving die mensen in staat stelt beter samen te werken, en het bestaat nog wel degelijk, sterker nog, het is continu in ontwikkeling.
Marleen Overkamp, een Lotus Notes applicatie ontwikkelaar die ook wel eens over de grenzen van Notes heenkijkt, neemt je mee op een ontdekkingsreis door de wondere wereld van deze software. Naast de ontwikkeling van Lotus Notes door de jaren heen worden ook een paar sterke (en zwakke) punten behandeld en zal enig inzicht gegeven worden in de onderliggende structuur van Lotus Notes ‘databases’.
Deze avond wordt gehouden in de bovenzaal van cafe De Fiets, Grotestraat 8,6511 VD Nijmegen.

Zoals gebruikelijk begint de avond om 20u00.


Ninja Lezingenavond over Internet Infrastructuur

februari 25, 2008

 

Op dinsdag 26 februari vindt de 27ste lezingenavond van NINJA plaats, met als thema “Internet Infrastructuur”.

Mark Overmeer – Domeinnamen en DNS

Wie heeft er tegenwoordig nog niet een eigen domeinnaam?  Voor een paar tientjes heb je een dot-com, dot-net of dot-nl. Maar hoe wekt dit systeem eigenlijk? Wat zijn zone-files? Hangt internet af van een 13-tal zwaar bewaakte root-servers? Hoe werkt onze nederlandse domein-beheerder SIDN?

Mark is free-lance programmeur, onder andere voor SIDN. Zonder al te technisch te worden, zal hij proberen mogelijkheden en eigenaardigheden van de infrastructuur laten zien. Zo wordt het duidelijker hoe we elkaar vinden op internet.

Matthijs Mekking – Internet’s routering en adressering architectuur

Het Internet wordt voor steeds meer werk- en vrijtijds-activiteiten gebruikt. Steeds meer apparaten, zoals mobiele telefoons en draadloze computers, worden aangesloten. Algemeen wordt erkend dat deze groei de stabiliteit van Internet bedreigt. De routering en adressering architectuur staat voor grote uitdagingen, onder andere op het gebied van schaalbaarheid, “multi-homing”, en “inter-domain traffic”.

Matthijs is werkzaam bij internet ontwikkelaar NLnetLabs. Hij bespreekt een aantal voorgestelde protocollen (Shim6, LISP, Six/One) die oplossingen proberen te leveren. Zo houden we internet bruikbaar.

Zoals gebruikelijk begint de avond om 20u00 in de benedenzaal van cafe De Fiets, Grotestraat 8, 6511VD te Nijmegen.